ארכיון חודשי: יוני 2017

נתוני המשכנתאות לחודש מאי

בנק ישראל פרסם לא מזמן את נתוני המשכנתאות לחודש מאי:

http://www.boi.org.il/he/BankingSupervision/Data/Pages/Tables.aspx?ChapterId=13

סה"כ נתוני בחודש מאי 4.5 מיליארד ש"ח משכנתאות חדשות, ירידה מרמה של 5.3 מיליארד בשנה שעברה. בחודשים אפריל מאי בממוצע ניתנו 4.1 מליארד ש"ח.

משכנתאות בפיגור מעל 90 יום (לוח י'ד 4.2) ממשיכים לזחול כפלי מעלה, אבל בינתיים זה עדיין רגוע.

התחלות הבניה

לפי זמן קצר פרסמה הלמ"ס את התחלות הבניה לרבעון הראשון:

http://cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=201704173

ירידה נרשה הן בהתחלות הבניה והן בגמר הבניה ואילו עלייה נרשמה במספר הדירות בבניה פעילה. צריך לסייג ולהגיד כי הנתונים האלה נוטים להיות תנודתיים.

בכך מקרה, גם ברמת התחלות הבניה של הרבעון הראשון, בונים יותר מדי בישראל.

נתוני הנדל"ן מתוך מדד המחירים לצרכן

לפני מספר דקות פרסמה הלמ"ס את מדד המחירים לצרכן:

http://cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=201710170

מדד שכר הדירה  ירד ב-0.3%, מתחילת השנה עלה שכר הדירה ב-0.2% ואילו בשנה האחרונה עלה ב-1.5%, משמעותית פחות מעליית השכר דבר שמעיד על עודף היצע.

מחירי הדירות עלו בחודש האחרון ב-0.5% וגם הנתון של חודש קודם תוקן מירידה של 0.5%  אחוז לעלייה של 0.4%.  לעומת זאת הנתון של חודש ינואר שונה מעלייה של 0.5% לירידה של 0.2%

הסכלות קצת ארוכה יותר מראה שמדד מחירי הדיור היה ברמה של 404.2 בספטמבר/אוקטובר. ואילו בפברואר/מרץ הוא היה ברמה של 403.9 – כלומר ללא שינוי במשך 5 חודשים. בחודש האחרון עלה המדד הזה לרמה של 406.1 אבל הלמ"ס טוענת שבגלל מיעוט העסקאות (בגלל חג הפסח) הנתון יכול להשתנות.

קצת קשה לנתח לנוכח כל השינויים…

 

 

החלטת הריבית של הפד

לפני מספר דקות התפרסמה הודעת הריבית של הפד:

https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/files/monetary20170614a1.pdf

הפד העלה את הריבית, כצפוי, ב-0.25%. הוא השאיר את התחזית להעלאת ריבית אחת נוספת עד סוף השנה. גם בתחזית הכלכלית לא היה שינוי מהותי למעט הורדה קלה של האינפלציה החזויה השנה.

הדבר המעניין ביותר היה הפרטים לגבי התוכנית שלו להקטנת המאזן שלו. הם חזרו על כך שהם מתכננים להתחיל להקטין אותו עוד במהלך השנה ולא נקבו במועד מדויק. אבל הפרטים החדשים שנתווספו הם על הכמויות. הם מתכננים להתחיל בהפסקה של השקעה מחדש של 10 מיליארד דולר (6 מיליארד אג"ח ממשלתי ו-4 אג"ח מגובה משכנתא).

הסכומים האלה אמורים לעלות מדי רבעון עד שיגיעו לאחר שנה לרמה מקסימלית של 50 מליארד דולר. זה סכום ענק (!) וזה צפוי לקרות במקביל לכך שהבנק המרכזי האירופאי מקטין את ההדפסה שלו. לדעתי הכלכלה והשווקים העולמיים לא יוכלו לעמוד בזה.

יהיה מעניין לשמוע את מסיבת העיתונאים של הנגידה שתתחיל בקרוב.

 

 

מכירות דירות חדשות באפריל + מחיר למשתכן

לא מזמן פרסמה הלמ"ס את נתוני המכירות לחודש אפריל:

http://cbs.gov.il/hodaot2017n/04_17_164t1.pdf

גם בחודש הזה נמשכה המגמה של ירידת המכירות וגם הפעם לא פורסם מלאי הדירות למכירה. באופן כללי, אני מעדיף להסתכל על נתוני האוצר שלדעתי הם יותר מדויקים.

בנוסף פרסם היום שר האוצר על הגרלה של 15,000 יחידות חדשות במסגרת תוכנית מחיר למשתכן בעיקר באיזורי ביקוש:

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4975750,00.html

אני חושב שמדובר במהלך אגרסיבי מאד שיאיץ את מגמת ההחלשות של שוק הדיור.

 

ריבית ממוצעת על המשכנתא

לא מזמן פרסם בנק ישראל את נתוני הריבית הממוצעת על המשכנתאות:

http://www.boi.org.il/he/BankingSupervision/Data/Pages/Default.aspx

חלה ירידה של 5 עד 10 נקודות בסיס בריבית המשכנתא בכל הטווחים הן במסלול הצמוד והן במסלול השקלי. הירידה היא בעקבות הירידה על התשואות על אגרות החוב הממשלתיות.

 

 

עדכון קצר

לא כתבתי השבוע שום דבר גם בגלל שהייתי עסוק במעבר דירה וגם בגלל שכמעט לא קרה שום דבר מעניין.

האירוע המשמעותי ביותר הייתה החלטת הריבית של הבנק המרכזי האירופי. בשווקים ציפו לראות אם יהיה רמז לשינוי במדיניות שלו לנוכח הנתנים החזקים באירופה אבל זה לא קרה. למעט שינוי קטן בהצהרה שלו לא היה רמז של ממש להתחלה של הידוק מוניטרי.

להמשיך לקרוא עדכון קצר

קצת באיחור – דו"ח התעסוקה בארה"ב

ביום שישי פורסם בארה"ב דו"ח התעסוקה לחודש מאי. הדו"ח היה חלש: נוצרו 138,000 משרות, הרבה פחות מהצפי וגם הנתונים לחודשיים הקודמים תוקנו במצטבר כלפי מטה ב-60,000 משרות. השכר לשעת עבודה היה לפי הציפיות אבל החודש הקודם תוקן כלפי מטה.

השאלה היא מה הסיבה למספר המשרות החדשות החלש? האם יש חולשה בביקוש לעובדים או שיש מחסור בעובדים? מצד אחר כל האינדיקטורים הכלכליים בארה"ב מראים על משק חזק ושוק עבודה חזק וגם התנאים הפיננסיים מאד מקלים לכן קשה להאמין שיש חולשה בשוק העבודה.

מצד שני אם יש מחסור בעובדים אז השכר צריך לעלות וזה לא קורה…

נצטרך לראות מה יהיו הנתונים בחודשים הקרובים.